Spring of Differential Equations in Gdańsk, 18-21 marca 2015 r.

Tematyka konferencji poświęcona będzie szeroko rozumianym równaniom różniczkowym (równania  zwyczajne i cząstkowe, układy dynamiczne, równania różnicowe,…) i ich zastosowaniom. Mamy nadzieję, że konferencja stanowić będzie owocne forum dyskusji, wymiany idei i wzajemnych inspiracji pomiędzy środowiskami teoretyków zajmujących się problematyką równań różniczkowych i naukowców wykorzystujących równania do opisu i analizy zjawisk przyrodniczych, biomedycznych czy społecznych.

Zapraszamy serdecznie wiosną nad morze na „Spring of Differential Equations in Gdańsk”!

18-21 marca 2015 r.