Komitet organizacyjny

  • dr Agnieszka Bartłomiejczyk
  • mgr inż. Urszula Goławska
  • dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG
  • dr Marcin Styborski

18-21 marca 2015 r.