Komitet naukowy

  • Dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska)
  • Prof. dr hab. Piotr Gwiazda (Uniwersytet Warszawski)
  • Prof. dr hab. Wacław Marzantowicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • Dr hab. Ewa Schmeidel, prof. nadzw. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
  • Prof. dr hab. Paweł Strzelecki (Uniwersytet Warszawski)

18-21 marca 2015 r.