Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu. Będlewo, 25–30 sierpnia 2014 r.

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Jacek Banasiak: Metody asymptotyczne w równaniach osobliwie zaburzonych


Małgorzata Bogdan: Metody statystyczne w analizie danych genetycznych


Dariusz Bugajewski: Funkcje o ograniczonej wariacji i ich zastosowania


Marta Lewicka: Some mathematical problems in shape formation: elastic models, scaling laws and reduced theories of prestrained thin films


Anna Marciniak-Czochra: Multiscale and multistages mathematical models of stem cell systems and their malignancies


Michał Misiurewicz: Dynamics of the Nash map for 2 by 2 games


Jerzy Ombach: Stochastyczne metody optymalizacji: teoria i praktyka


Agnieszka Świerczewska-Gwiazda: Równania różniczkowe cząstkowe: o zastosowaniach w naukach o Ziemi i medycynie


Jacek Tabor: Analiza i statystyka w nauczaniu maszynowym


Jacek Waniewski: Modelowanie klinicznych aspektów dializoterapii: między prostotą a złożonością


Dariusz Żardecki: Problemy modelowania i symulacji układów dynamicznych z ostrymi nieliniowościami w odniesieniu do procesów sterowania w samochodzie