Metody matematyczne w medycynie: rekrutacja uczestników

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że od 10 grudnia b.r. rozpoczynamy rekrutację uczestników warsztatów nt. metod matematycznych w medycynie, organizowanych przez Centrum Zastosowań Matematyki.

Warsztaty odbędą się na Politechnice Gdańskiej w dniach 7-9 lutego 2013 r.

Warsztaty są bezpłatne. Zakwaterowanie dla uczestników zamiejscowych oraz catering  pokrywa organizator. Ilość miejsc ograniczona.

W programie warsztatów:

 • Dr Teodor Buchner (Politechnika Warszawska), Wybrane zjawiska nieliniowe w dynamice serca i oddechu
 • Dr hab. med. Przemysław Guzik (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Asymetria kardiologicznych ciągów czasowych na przykładzie asymetrii rytmu serca i ciśnienia tętniczego
 • Prof. dr hab. Danuta Makowiec (Uniwersytet Gdański), Odkrywanie relacji przyczyna-skutek w oparciu o serie czasowe
 • Dr inż. Monika Petelczyc (Politechnika Warszawska),  Procesy stochastyczne w kardiologii od elektrofizjologii do zmienności rytmu serca
 • Dr n. med. Jacek Wolf (Gdański Uniwersytet Medyczny) Chrapanie i bezdech senny ważnym wyzwaniem współczesnej medycyny
 • Dr Barbara Wolnik,  dr inż. Jacek Gulgowski (Uniwersytet Gdański) Metody bootstrapowe w statystyce

Zgodnie z założeniami projektowymi Centrum Zastosowań Matematyki, uczestnikami warsztatów mogą być tylko pracownicy szkół wyższych, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN (szczegóły w regulaminie uczestnictwa do pobrania na dole strony).

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z kompletem dokumentów należy

 • złożyć w biurze Projektu (Politechnika Gdańska, pok.505 Gmach „B”) lub
 • przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – rekrutacja uczestników na warsztaty”.

Ostateczny termin składania zgłoszeń mija 23 stycznia 2013 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach!

Wymagane dokumenty:

 • Formularz z danymi do PEFS* [DOC]
 • Deklaracja uczestnictwa [DOC] [PDF]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych* [DOC]
 • Zaświadczednie o zatrudnieniu [DOC] [PDF] Ten dokument nie jest wymagany. Popr. 27.12.2012 r.

Opcjonalnie:

 • Rekomendacja opiekuna naukowego [DOC] [PDF]
 • Lista publikacji [DOC]

Do pobrania:

 • Regulamin uczestnictwa w warsztatach [DOC] [PDF]

 

Istnieje również możliwość przesłania skanów dokumentów na adres lp.ad1716582876g.gp.1716582876fim@m1716582876zc.ro1716582876tanyd1716582876rook1716582876, a następnie dostarczenie oryginałów podczas warsztatów.


Uczestnik wypełnia tylko jeden raz dla wszystkich zadań w projekcie