Laureaci konkursu na najlepsze prace naukowe dotyczące matematyki i jej zastosowań w 2014 roku

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

prof. dr hab. Jacek Banasiak (Politechnika Lodzka)Banasiakm

Jacek Banasiak jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej i profesorem badawczym na Uniwersytecie KwaZulu-Natal w RPA. Jego główne zainteresowania naukowe to zastosowania analizy funkcjonalnej do badania modeli zjawisk przyrodniczych. Jest autorem kilku monografii z modelowania, metod małego parametru i równań osobliwie zaburzonych, biologii matematycznej i teorii półgrup operatorów, oraz ponad stu prac dotyczących tej tematyki. W nagrodzonej pracy po raz pierwszy pokazano istnienie klasycznych rozwiązań równań fragmentacji i koagulacji w przypadku nieograniczonych współczynników koagulacji.

 

 

Nagrodzona praca: „Analytic fragmentation semigroups and continuous coagulation–fragmentation equations with unbounded rates

dr Zuzanna Katarzyna Szymańska (Uniwersytet Warszawski)Zuzanna_Szymanska

Zuzanna Szymańska ukończyła Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach matematyka oraz informatyka. W 2010 roku obroniła z wyróżnieniem napisaną pod kierunkiem prof.
Macieja Żylicza (IIMCB) oraz prof. Willi Jägera (IWR, Uniwersytet w Heidelbergu) rozprawę doktorską -,,Mathematical modelling of the heat shock response and the involvement of heat shock proteins in cancer
development”. Obecnie jest adiunktem w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą wielo i wielkoskalowego modelowania matematycznego w biologii, przede wszystkim procesów wzrostu i rozprzestrzeniania się nowotworów.

 

 

 

Nagrodzona praca: „Mathematical modelling of the influence of heat shock proteins on cancer invasion of tissue”

dr hab. Marek Bodnar (Uniwersytet Warszawski)Marek

Marek Bodnar, adiunkt w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół równań różniczkowych z opóźnionym argumentem i ich zastosowań w modelach zjawisk biologicznych i medycznych. Drugim nurtem badań są związki między opisem na poziomie mikroskopowym i poziomie makroskopowym.

 

 

 

Nagrodzona praca: „Friction dominated dynamics of interacting particles locally close to a crystallographic lattice”

dr Maciej Grześkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Grzeskowiak

Maciej Grześkowiak, doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest obliczeniowa teoria liczb i kryptologia. Maciej Grześkowiak jest uczestnikiem seminarium Zakładu Algebry i Teorii Liczb, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, oraz członkiem Centrum Kryptologii mieszczącego się na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

 

 

 

 

 

 

 

Nagrodzona praca: „Algorithms for Relatively Cyclotomic Primes”