Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu. Będlewo, 25–30 sierpnia 2014

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Brak opłaty konferencyjnej.
Koszty zakwaterowania (w pokojach jednoosobowych) i wyżywienia pokrywa organizator.

Bedlewo2014_grupowe

Matematyka_w_dzialaniu

Tematyka konferencji dotyczyć będzie szeroko rozumianych zastosowań matematyki i ma stanowić przegląd najnowszych metod matematycznych rozwijanych w Polsce oraz wyników, które są inspirowane problemami spoza matematyki bądź też mogą znaleźć zastosowania w innych naukach lub gospodarce.

Celem konferencji jest integracja środowisk zajmujących się zastosowaniami matematyki.

W ramach konferencji odbędzie się 9 sesji tematycznych prowadzonych przez wykładowców-liderów wyłonionych na drodze konkursu oraz wykłady zaproszonych wykładowców zagranicznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator (liczba uczestników ograniczona).

Centrum Zastosowań Matematyki wspiera polskich naukowców publikujących prace z zakresu matematyki stosowanej. Szczególnie gorąco zachęcamy do opublikowania rozszerzonych wersji referatów wygłoszonych podczas nadchodzącej konferencji. W 2014 roku programem objęte będą prace złożone do 30 września. Szczegóły dotyczące wsparcia znajdują się na stronie http://www.czm.mif.pg.gda.pl/fam/nabor/.

Nabór liderów sesji tematycznych (zamknięty)

Recruitment of foreign lecturers (closed)