Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu. Będlewo, 16–22 czerwca 2013

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Zdjęcie grupowe: Będlewo 2013

Tematyka konferencji dotyczyć będzie szeroko rozumianych zastosowań matematyki i ma stanowić przegląd najnowszych metod matematycznych rozwijanych w Polsce oraz wyników, które są inspirowane problemami spoza matematyki bądź też mogą znaleźć zastosowania w innych naukach lub gospodarce.

konferencja_plakat

Celem konferencji jest integracja środowisk zajmujących się zastosowaniami matematyki.

W ramach konferencji odbędzie się 9 sesji tematycznych prowadzonych przez wykładowców-liderów wyłonionych na drodze konkursu oraz wykłady zaproszonych wykładowców zagranicznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator (liczba uczestników ograniczona).

Po konferencji wydana zostanie publikacja w nowo powstałym czasopiśmie Forum of Applied Mathematics. Dla autorów prac, które zostaną zakwalifikowane do publikacji przewidziane jest honorarium.

W planie konferencji znalazły się następujące sesje tematyczne:

  • Dynamika i topologia obliczeniowa (dr hab. Daniel Wilczak, UJ)
  • Modelowanie deterministyczne w przyrodzie i w przemyśle (dr inż. Łukasz Płociniczak, PWr)
  • Metody opisu dyfuzji wielu składników; unifikacja metody dyfuzji wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnych (prof. dr hab. inż. Marek Danielewski, AGH)
  • Modelowanie szczepień i immunoterapii ze szczególnym uwzględnieniem immunoterapii nowotworów (dr hab. Urszula Foryś, prof. UW)
  • Równania typu logistycznego w modelach zjawisk biologicznych i medycznych (dr hab. Marek Bodnar, UW)
  • Sterowanie stochastyczne z zastosowaniami do matematyki finansowej i ubezpieczeniowej (prof. dr hab. Łukasz Stettner, IMPAN)
  • Teoria półgrup operatorów Markowa i jej zastosowania (prof. dr hab.  Tomasz Szarek, UG)
  • Wspomagane komputerowo modelowanie zjawisk biologicznych i medycznych (dr Monika Piotrowska, UW)
  • Zastosowanie równań z pochodnymi ułamkowego rzędu do modelowania subdyfuzji (dr hab. Tadeusz Kosztołowicz, prof. UJK)

Serdecznie zapraszamy do rejestracji i nadsyłania zgłoszeń!