Nabór artykułów nt zastosowań matematyki do publikacji w monografii Centrum Zastosowań Matematyki

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Realizując projekt „Centrum Zastosowań Matematyki”, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ogłasza:

Nabór artykułów nt zastosowań matematyki do publikacji w monografii Centrum Zastosowań Matematyki

 1. Artykuły naukowe, przeglądowe lub informacyjne napisane w języku polskim należy składać do 15.04.2013 r. 30.04.2013 r.
 2. Tematyka dotyczy szeroko rozumianych zastosowania metod matematycznych w naukach o życiu.
 3. Orientacyjna  objętość artykułu wynosi 10-20 stron.
 4. Wymagania od autorów:
  • posiadanie stopnia naukowego doktora;
  • znajomość założeń projektowych;
  • przedstawienie artykułu zgodnego z tematyką monografii.
 5. Autorzy prac muszą złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz elektroniczną wersję artykułu wysłaną na adres lp.ad1716576060g.gp.1716576060fim@m1716576060zc.ai1716576060fargo1716576060nom1716576060.
 6. Formularz zgłoszeniowy należy: złożyć w biurze Projektu (PG pok. 505 Gmach „B”) lub przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – nabór artykułów do monografii”.
 7. Wstępnej selekcji artykułów pod względem treści merytorycznej  i  ich zgodności z tematyką monografii dokonuje Kierownik Projektu wraz redaktorem prowadzącym.
 8. Przyjęcie artykułu do publikacji odbywa się na podstawie opinii recenzenta, po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Rady Naukowej.
 9. Autorzy prac, które zostaną zakwalifikowane do publikacji otrzymają honorarium w wysokości 1800 zł brutto na podstawie umowy o dzieło, po przekazaniu praw autorskich.
 10. W przypadku przyjęcia do publikacji pracy wieloautorskiej honorarium jest dzielone w równych częściach pomiędzy autorów spełniających kryteria naboru opisane w § 3 Regulaminu.
 11. Zapraszamy do współpracy również recenzentów, szczegóły rekrutacji znajdują się w § 4 Regulaminu.

Do pobrania:


Regulamin [DOC]

Formularz dla autora [PDF]


Formularz dla recenzenta [PDF]

Dokument wzorcowy [PDF] [LaTeX]