Warsztaty „Matematyka przemysłowa”, 16-18.10.2014 r.

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Michał Ditrich, Kinga Dawidowska: Inżynieria w kardiochirurgii i chirurgii urazowej. Badania zastawek aortalnych, projektowanie pompy wspomagającej serce

Wojciech Górski: Eksperyment jako podstawa budowy modeli matematycznych w hydromechanice okrętu

Marcin Olszewski: Metagenomika, filogenetyka i ewolucja molekularna drobnoustrojów – dotychczasowe i aktualne wyzwania matematyki

Łukasz Płociniczak: Przybliżenie cienkich powłok

Monika Warmowska: Symulacje ruchu cieczy w wybranych zagadnieniach hydrodynamiki okrętu

[PPT]

Jerzy Wtorek, Artur Poliński: Wybrane metody matematyczne w zastosowaniach na przykładzie projektu „Domestic – domowy asystent osób starszych i chorych”