Applied Mathematics and Mathematical Methods in Physics. Gdańsk, 12-14 grudnia 2013 r.

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 
Udział w konferencji jest bezpłatny, catering oraz koszty zakwaterowania uczestników zamiejscowych pokrywa organizator (liczba miejsc ograniczona)

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu najnowszych metod matematycznych w działaniu, ze szczególnym uwzględnieniem fizyki teoretycznej i matematycznej. Konferencja stawia sobie również za zadanie promocję interdyscyplinarnej wymiany naukowej pomiędzy środowiskami matematyków, fizyków i przedstawicieli innych nauk.

Z uwagi na obecność gości zagranicznych językiem konferencji będzie język angielski.

Komitet naukowy i organizacyjny

  • Prof. dr hab. Radosław Szmytkowski – przewodniczący
  • Dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG
  • Prof. dr hab. Sergey Leble
  • Dr inż. Justyna Signerska

amps2013