Start »

 
 

O projekcie

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki realizowany na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG w okresie od 1.09.2012 do 31.08.2015 uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w drodze konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Główne cele to:

podniesienie świadomości znaczenia badań matematycznych dla gospodarki, zarówno wśród matematyków jak i przedstawicieli innych nauk;
stworzenie pomostów, którymi odbywałby się transfer przełomowych odkryć matematyki do gospodarki. Politechnika Gdańska jako jedna z wiodących uczelni technicznych w Polsce, zlokalizowana na styku nauki i gospodarki jest naturalnym miejscem na realizację takiego projektu i propagację matematyki stosowanej.

Do zadań projektowych należą:

  • organizacja Centrum, w tym platformy internetowej;
  • organizacja cyklu sześciu warsztatów „Matematyka dla przemysłu i gospodarki”;
  • organizacja trzech konferencji szkoleniowych „Matematyka i gospodarka: między teorią a zastosowaniami”;
  • organizacja wizyt dziesięciu zagranicznych naukowców z cyklami wykładów i konsultacji;
  • przygotowanie trzech publikacji monograficznych na temat najnowszych metod matematycznych i możliwości ich zastosowań.