Warsztaty „Metody matematyczne w medycynie”, 7-9 lutego 2013 r.

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 
  • Teodor Buchner (Politechnika Warszawska): Wybrane zjawiska nieliniowe w dynamice serca i oddechu [PDF]
  • Przemysław Guzik (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Asymetria kardiologicznych ciągów czasowych na przykładzie asymetrii rytmu serca i ciśnienia tętniczego [PDF]
  • Danuta Makowiec (Uniwersytet Gdański), Odkrywanie relacji przyczyna-skutek w oparciu o serie czasowe [PDF]
  • Monika Petelczyc (Politechnika Warszawska), Procesy stochastyczne w kardiologii od elektrofizjologii do zmienności rytmu serca [PDF 1] [PDF 2]
  • Jacek Wolf (Gdański Uniwersytet Medyczny) Chrapanie i bezdech senny ważnym wyzwaniem współczesnej medycyny [PDF]
  • Barbara Wolnik, Jacek Gulgowski (Uniwersytet Gdański) Metody bootstrapowe w statystyce [PDF]