Applied Mathematics in Biosciences, Physics and Engineering, 27-29 listopada 2014 r.

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Abstrakty: Uprzejmie prosimy o nadsyłanie pliku z abstraktem, który zawiera jeszcze takie informacje jak: Imię i nazwisko autora, tytuł wystąpienia oraz afiliację. Przykład takiego pliku do pobrania: [PDF], [$\LaTeX$]. Preferujemy plik .tex, gdyż ułatwi nam przygotowanie materiałów konferencyjnych.