Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu. Będlewo, 16–22 czerwca 2013

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 
 • Marek Bodnar: Równania typu logistycznego z opóźnieniem – własności matematyczne i zastosowania [PDF]
 • Marek Danielewski: Metody opisu dyfuzji wielu składników, unifikacja metody dyfuzji wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnych [PPT]
 • Urszula Foryś: Matematyczne modelowanie szczepie i immunoterapii ze szczególnym uwzględnieniem immunoterapii raka prostaty [PDF]
 • Sanders Hille: Towards understanding the role of noise in biological systems: the long-term dynamics of deterministic systems perturbed by small random interventions [PDF]
 • Tadeusz Kosztołowicz: Subdyfuzja w układach membranowych [PDF]
 • Urszula Ledzewicz: Geometric methods in optimal control theory applied to problems in biomedicine [PDF]
 • Monika Piotrowska:  Modelowanie wzrostu guzów nowotworowych i wpływu na nie promieniowania [PDF]
 • ŠŁukasz Płociniczak: Matematyka na oko [PDF]
 • Alfonso Ruiz-Herrera: Global dynamics in Hopfield’s models [PDF]
 • Łukasz Stettner: O kilku problemach teorii sterowania stochastycznego i ich zastosowaniach [PDF]
 • Tomasz Szarek: Invariant measures and stability of Markov operators [PDF]
 • Daniel Wilczak: Numeryczna analiza stabilnosci i bifurkacji rozwiazan okresowych równan rózniczkowych zwyczajnych [PDF], [MOV]