Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu. Będlewo, 25–30 maja 2015 r.