Statystyka i analiza danych II: 19-21 lutego 2015 r.