Nabór uczestników na konferencję „Applied Mathematics in Biosciences, Physics and Engineering”

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 
Uwaga. Ze względów formalnych udział w konferencji mogą wziąć tylko pracownicy polskich instytucji naukowych.
W szczególności w konferencji nie mogą brać udziału doktoranci nie posiadający umowy o pracę.
Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa znajdują się w regulaminie.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczynamy rekrutację uczestników konferencji Applied Mathematics in Biosciences, Physics and Engineering, organizowanej przez Centrum Zastosowań Matematyki.

 1. Tematyka konferencji dotyczyć będzie metod matematycznych stosowanych w naukach o życiu, naukach fizycznych oraz technice.
 2. Termin konferencji: 27-29 listopada 2014 r.
 3. Miejsce konferencji: Politechnika Gdańska.
 4. W programie konferencji wykłady naukowców zagranicznych:

  prof. Luca Faes (University of Trento), Measuring Information Dynamics in Complex Physiological Networks

  prof. Ulrich Parlitz (Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization), Nonlinear Dynamics of The Heart

 5. Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby będące pracownikami naukowymi szkół wyższych (w sensie art. 110, pkt 1. i 2. oraz art. 111 ust. o szkolnictwie wyższym), instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców) spełniające poniższe kryteria:

  (a) posiadają doktorat z nauk matematycznych lub

  (b) posiadają doktorat z nauk fizycznych, chemicznych, technicznych, społecznych, ekonomicznych lub nauk o życiu (w tym medycyny) lub

  (c) są młodymi pracownikami naukowymi przed doktoratem, posiadającymi opiekuna naukowego z grup (a) lub (b) lub którzy ukończyli studia wyższe z dziedzin wymienionych w punktach (a) i (b)

 6. Uczestnicy konferencji mogą wygłaszać referaty (30 min, w tym. 5 min na pytania i dyskusje). Przewidziana jest również sesja posterowa.
 7. Językiem wykładowym konferencji jest j. angielski.
 8. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja poprzez formularz na stronie internetowej oraz złożenie następujących dokumentów:

  (a) deklaracji uczestnictwa w konferencji (deklaracja uczestnictwa_Nov2014);

  (b) formularza z danymi uczestnika projektu (Formularz_z_danymi_PEFS);

  (c) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oswiadczenie uczestnika);

  (d) rekomendacji opiekuna naukowego (opcjonalnie) (formularz rekomendacji_konferencja)

 9. Dokumenty należy w terminie do 30.10.2014 r.

  (a) złożyć w biurze Projektu (PG pok.505 Gmach „B”) lub

  (b) przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – nabór uczestników na konferencję”.

 10. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!
W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Jednym z ważniejszych celów Projektu „Centrum Zastosowań Matematyki” jest wspieranie kariery naukowej kobiet. Szczególnie zapraszamy do udziału uczone!

Uwaga.

 • Pierwszeństwo mają osoby, które po raz pierwszy biorą udział w Projekcie.
 • Organizator zapewnia częściowe wyżywienie podczas warsztatów oraz noclegi dla uczestników zamiejscowych w jednoosobowych pokojach hotelowych ze śniadaniem (liczba noclegów ograniczona).
 • O kolejności zgłoszeń decyduje czas rejestracji on-line poprzez formularz internetowy.

Wymagane dokumenty:


Deklaracja uczestnictwa [DOC] [PDF]

Formularz z danymi do PEFS* [DOC] [PDF]


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych* [DOC] [PDF]

Rekomendacja opiekuna naukowego (opcjonalnie) [DOC] [PDF]


Do pobrania:


Regulamin uczestnictwa w konferencji [PDF]

W razie wszelkich pytań prosimy pisać na adres lp.ad1555914278g.gp.1555914278fim@m1555914278zc.ro1555914278tanyd1555914278rook1555914278

* Uczestnik wypełnia tylko jeden raz dla wszystkich zadań w projekcie.