Formularz rejestracyjny

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Podczas rejestracji prosimy o wybranie jednej z poniższych sesji tematycznych, w której chcielibyście Państwo wygłosić referat. Tematyka referatu nie musi pokrywać się w pełni z tematyką sesji (wystarczy, że będzie do niej merytorycznie zbliżona).

  • Dynamika i topologia obliczeniowa (dr hab. Daniel Wilczak, UJ)
  • Modelowanie deterministyczne w przyrodzie i w przemyśle (dr inż. Łukasz Płociniczak, PWr)
  • Metody opisu dyfuzji wielu składników; unifikacja metody dyfuzji wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnych (prof. dr hab. inż. Marek Danielewski, AGH)
  • Modelowanie szczepień i immunoterapii ze szczególnym uwzględnieniem immunoterapii nowotworów (dr hab. Urszula Foryś, prof. UW)
  • Równania typu logistycznego w modelach zjawisk biologicznych i medycznych (dr hab. Marek Bodnar, UW)
  • Sterowanie stochastyczne z zastosowaniami do matematyki finansowej i ubezpieczeniowej (prof. dr hab. Łukasz Stettner, IMPAN)
  • Teoria półgrup operatorów Markowa i jej zastosowania (prof. dr hab.  Tomasz Szarek, UG)
  • Wspomagane komputerowo modelowanie zjawisk biologicznych i medycznych (dr Monika Piotrowska, UW)
  • Zastosowanie równań z pochodnymi ułamkowego rzędu do modelowania subdyfuzji (dr hab. Tadeusz Kosztołowicz, prof. UJK)
  • Sesja ogólna

Abstrakty: Uprzejmie prosimy o nadsyłanie pliku z abstraktem, który zawiera jeszcze takie informacje jak: Imię i nazwisko autora, tytuł wystąpienia oraz afiliację. Przykład takiego pliku do pobrania: [PDF], [$\LaTeX$]. Preferujemy plik .tex, gdyż ułatwi nam przygotowanie materiałów konferencyjnych.

Termin rejestracji minął z dniem 23 maja i formularz nie przyjmuje już zgłoszeń.

Uwaga: W przypadku braku automatycznego potwierdzenia rejestracji pocztą elektroniczną, prosimy o kontakt z organizatorami pod adresem lp.ad1600554344g.gp.1600554344fim@m1600554344zc.ro1600554344tanyd1600554344rook1600554344.