Nabór uczestników

 

Realizując projekt “Centrum Zastosowań Matematyki”, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ogłasza:

Nabór uczestników na  konferencję „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu”

 1. Termin konferencji: 16-22 czerwca 2013.
 2. Miejsce konferencji: Będlewo (woj. wielkopolskie).
 3. Cel konferencji: integracja środowisk zajmujących się zastosowaniami matematyki
 4. Tematyka konferencji: szeroko rozumiane zastosowania matematyki; przegląd najnowszych metod matematycznych rozwijanych w Polsce i wyników, które są inspirowane problemami spoza matematyki bądź mogą znaleźć zastosowania w innych naukach lub gospodarce.
 5. Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby będące pracownikami szkół wyższych, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN  (z wyłączeniem przedsiębiorców) w sensie art. 110 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym, które spełniają następujące kryteria:
  1. posiadają doktorat z nauk matematycznych lub
  2. posiadają doktorat z nauk fizycznych, nauk chemicznych, nauk technicznych lub nauk o życiu (w tym medycyny) lub
  3. są młodymi pracownikami naukowymi przed doktoratem, które ukończyły studia wyższe z dziedzin wymienionych w punktach a) i b) lub posiadają opiekuna naukowego z grup a) lub b).
 6. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja poprzez formularz na stronie internetowej oraz złożenie następujących dokumentów:

  Opcjonalnie:

  Dokumenty należy w terminie do 23.05.2013 r.

 7. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie (regulamin_rekrutacji_konferencja). O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo. Decyzję o przyjęciu referatu podejmą liderzy sesji tematycznych na podstawie abstraktu.
 8. Organizatorzy przewidują wydanie publikacji pokonferencyjnej w nowo powstałym czasopiśmie Forum of Applied Mathematics. Dla autorów prac, które zostaną zakwalifikowane do publikacji przewidziane jest honorarium.

Wymagane dokumenty (proszę kliknąć, aby pobrać):


Formularz z danymi do PEFS*


Deklaracja uczestnictwa


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*


Rekomendacja opiekuna naukowego (opcjonalnie)pefs

deklaracja

oswiadczenie

rekomendacja

Do pobrania:

 • Regulamin rekrutacji [PDF]

Uczestnik wypełnia tylko jeden raz dla wszystkich zadań w projekcie