Przestrzenny model oddziaływań receptorów i kinaz

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Proponowany model opisuje mechanizm przesyłania sygnału do wnętrza komórki uwzględniający oddziaływanie receptorów membranowych i~kinaz cytozolicznych. Tego typu oddziaływanie jest charakterystyczne dla receptorów komórek odpornościowych i~kinaz cytozolicznych typu Src. W~rozważanym układzie równań różniczkowych koncentracje zaaktywowanych receptorów oraz koncentracje aktywnych kinaz są sprzężone jedynie poprzez nieliniowy warunek brzegowy. Poprzez zastąpienie warunku brzegowego typu Robina jednorodnym warunkiem brzegowym typu Dirichleta możemy znaleźć wszystkie sferycznie symetryczne rozwiązania układu oraz zbadać ich stabilność.

Status

You are not logged in.