Istnienie i własności rozwiązań równań stochastycznych względem semimartyngału

 

W referacie przedstawiona zostanie postać równania stochastycznego względem semimartyngału. Zaprezentowane zostanie także twierdzenie o istnieniu rozwiązania takiego równania i własności zbioru rozwiązań. Prezentowane w referacie równania stochastyczne względem semimartyngału mają zastosowanie w teorii inkluzji stochastycznych i wielowartościowych równań stochastycznych.

Referat przygotowany został w oparciu o pracę
M.T. Malinowski, M. Michta, J. Sobolewska, Set-valued and fuzzy stochastic differential equations driven by
semimartingales
, Nonlinear Anal. 79 (2013) 204-220

Status

You are not logged in.