Metoda prostych dla dyfuzji wieloskładnikowej

 

Rozważamy metodę prostych dla dyfuzji trójskładnikowej z warunkami brzegowymi typu Neumanna. Układ skonstruowany przez dyskretyzację zmiennej przestrzennej, spełnia prawo zachowania masy. Ponadto rozwiązania przybliżone są stabilne w dyskretnej normie L^2 oraz W^{1,infty}

Status

You are not logged in.