Metody wyznaczenia parametrów dynamiki liczebności wybranych populacji ludzkich w okresie przejścia demograficznego

 

W  referacie  przedstawione  zostaną  matematyczne  metody wykorzystywane do opisu dynamiki zmian populacji ludzkiej i trendu wzrostu liczby ludzkości w różnych populacjach w okresie przejścia demograficznego. Matematyczne opracowanie miało na celu uzyskanie parametrów charakteryzujących procesy dynamiki ludzkości. Uzyskane parametry służą do określenia maksymalnej wielkość, do której populacja może wzrosnąć oraz czas, jaki jest potrzebny, aby wielkość ta została osiągnięta. Metody zostały opracowane w oparciu o statystyczne dane demograficzne świata, oraz mniejszych populacji jak kraje.  Wyniki takiego opracowania mogą zostać wykorzystane do odpowiedniego przygotowania projektów, których podstawą są prognozy liczby ludzkości.

Status

You are not logged in.