Modelowanie matematyczne jako narzędzie do badań w leśnictwie

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Matematyka od wielu wieków służy jako narzędzie do opisania zjawisk w otaczającym nas świecie. Ograniczmy się jednak do problemów, które związane są z naukami o Ziemi, czy naukami rolniczymi. Szczególnym przykładem są formuły matematyczne używane w gospodarce leśnej. Formuły te powstały w XIX wieku. Z jednej strony wiele formuł w obecnie używanych modelach matematycznych służących do opisu różnych zjawisk nie spełnia współczesnych kryteriów dokładności i trzeba je ulepszyć. Z drugiej strony pojawiły się nowe zjawiska, jak np. zanieczyszczenie środowiska, do których modelowania potrzebne są nowe narzędzia matematyczne. Wydaje się, że oprócz medycyny to właśnie miedzy innymi leśnictwo jest jedną z tych dziedzin życia,w której matematyczne modelowanie będzie odgrywało dużą rolę. Już w tej chwili w świecie wydaje się wiele czasopism naukowych w wersji klasycznej lub elektronicznej poświęconych zagadnieniom tego typu. Można tu wymienić dla przykładu Natural Resource Modeling poświęcone modelowaniu matematycznemu zasobów naturalnych czy elektroniczne Mathematical and Computational Forestry and Natural-Resource Sciences związane głównie z problemami leśnymi. Te problemy będą celem naszych rozważań.

Wiele informacji dotyczących rosnącej roli matematyki w rozwoju różnych dyscyplin naukowych i przemysłu można znaleźć w raportach przygotowanych dla Komisji Europejskiej w Brukseli [1,2].

BIBLIOGRAFIA

  1. MATHEMATICS: Key to the European Knowledge-based Economy- A Roadmap for Mathematics in European Industry, MACSI-net, March 2004
  2. Forward Look: Mathematics and Industry, European Science Foundation, December 2010

Status

You are not logged in.