Probabilistyczne modelowanie danych – interpolacja i ekstrapolacja metodą Macierzy Hurwitza-Radona

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Matematyka i jej zastosowania wymagają odpowiednich metod modelowania, interpolacji oraz ekstrapolacji danych. Autorska metoda Macierzy Hurwitza-Radona (MHR) jest sposobem modelowania krzywej 2D. Oparta jest ona na rodzinie macierzy Hurwitza-Radona, których kluczową cechą jest ortogonalność kolumn. Dwuwymiarowe dane są interpolowane i ekstrapolowane z wykorzystaniem różnych funkcji rozkładu prawdopodobieństwa: potęgowych, wielomianowych, wykładniczych, logarytmicznych, trygonometrycznych, cyklometrycznych. W pracy pokazano budowę ortogonalnego operatora macierzowego i jego wykorzystanie w rekonstrukcji i modelowaniu danych.

Status

You are not logged in.