Wędrówka poza równanie Schrödingera

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Równanie Schrödingera opisuje ewolucję układu kwantowego w przestrzeni stanów i pełni podobną rolę jak równanie Newtona, opisujące ewolucję położenia i pędu cząstki w mechanice klasycznej. Rozwiązanie tego równania jest możliwe tylko w kilku prostych przypadkach i dlatego poszukiwane są alternatywne metody opisu złożonych układów kwantowych.
W ostatnich latach, znaczący postęp został osiągnięty dzięki zastosowaniu teorii funkcjonału gęstości elektronowej, w sformułowaniu zależnym od czasu, które stanowi niestacjonarne rozszerzenie teorii opartej o twierdzenie Hohenberga i Kohna. W odwołaniu do tej teorii został zbudowany model przedstawiony w pracy. Opisuje on nieodwracalną ewolucję gazu elektronowego do stanu równowagi. Z zastosowaniem metodologii termodynamiki nierównowagowej sformułowane zostało równanie dyfuzji elektronów, \partial_t\rho =\nabla\cdot(\rho\nabla\mu/b). Potencjał chemiczny gazu elektronowego \mu, którego gradient pełni w równaniu dyfuzji rolę siły napędowej, liczony jest z pochodnej funkcjonalnej energii względem gęstości elektronowej \mu\equiv\delta E[\rho]/N[\rho], gdzie N=\int d\tau \rho.

Proponowany model prowadzi do układu dwóch równań: równania ciągłości gęstości elektronowej oraz równania ruchu. Można pokazać, że potencjał kwantowy, który pojawia się w równaniu ruchu, w efekcie zastosowania podstawienia Madelunga, ma naturę kinetyczną i jest związany z entropią Fishera.

Status

You are not logged in.