Metody opisu dyfuzji wielu składników; unifikacja metody dyfuzji wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnych

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Sesja ma na celu stymulację interdyscyplinarnej współpracy i implementację teorii cząstkowych równań różniczkowych w inżynierii materiałowej i chemii. Pozwoli to na modelowanie procesów zachodzących w różnych skalach czasu i długości. Przedstawimy metody opisu transportu masy rozwijane w obszarze inżynierii materiałowej i chemii, w szczególności metodę dwu prędkości i jej spójność z termodynamiką procesów nieodwracalnych:

 • metody definiowania pól prędkości w ośrodkach ciągłych pozwalające na rozdział procesów konwekcji i dyfuzji,
 • rozwój teorii procesów transportu w ciele stałym i jej zastosowań w mechano-chemii i termodynamice układów wieloskładnikowych,
 • istnienie i jednoznaczność rozwiązania zagadnienia dyfuzji wzajemnej wielu składników,
 • dyfuzję w polu naprężeń,
 • spójność metody dwu prędkości z liniową termodynamiką procesów nieodwracalnych.

Przedstawione będą kluczowe, nierozwiązane problemy teoretyczne:

 • istnienie i warunki konieczne dla jednoznaczności rozwiązania dyfuzji w otwartych układach wieloskładnikowych w geometrii trójwymiarowej,
 • metody obliczania współczynników dyfuzji na podstawie wyników eksperymentalnych w różnych geometriach (uogólnienie metody Matano).
 • matematyczne sformułowania metody dwu prędkości i jej ograniczeń.

Pokażemy wybrane problemy dyfuzyjne w obszarze inżynierii materiałowej (elektro-mechano-chemia) nie posiadające zadawalającego opisu matematycznego:

 • reakcje heterogeniczne w układach wielofazowych,
 • dyfuzję warunkach ekstremalnych pól sił zewnętrznych (ultra-high gravity materials science),
 • model kanału molekularnego (biochemia).

Rozwiązanie powyższych problemów stworzy mocne podstawy teoretyczne dla rozwoju inżynierii materiałowej i wskaże kierunki dalszego jej rozwoju.

Tytuł wykładu lidera:
Metoda dwu prędkości w modelowaniu dyfuzji i hipoteza Plancka-Kleinerta.