Nabór liderów sesji tematycznych na konferencję „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” (trzecia edycja)

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Realizując projekt „Centrum Zastosowań Matematyki”, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechniki Gdańskiej ogłasza:

Nabór wykładowców (liderów sesji tematycznych) na konferencję „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” (trzeca edycja)

1. Termin konferencji: 25-30 maja 2015 r.

2. Miejsce konferencji: Będlewo k. Poznania.

3. Cel konferencji: integracja środowisk zajmujących się zastosowaniami matematyki.

4. Tematyka konferencji: szeroko rozumiane zastosowania matematyki; przegląd najnowszych metod matematycznych rozwijanych w Polsce i wyników, które są inspirowane problemami spoza matematyki bądź mogą znaleźć zastosowania w innych naukach lub gospodarce.

5. Wymagania od kandydatów:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora (weryfikacja na podstawie bazy POLON).
  • znajomość założeń projektowych i doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki konferencji;
  • przedstawienie oryginalnej propozycji 3-godzinnej sesji tematycznej związanej z tematyką konferencji wraz z własnym wykładem (temat + opis liczący co najmniej 150 słów) w formie dostępnej dla możliwie szerokiego grona słuchaczy. Jedna jednostka godzinowa trwa 45 minut.

6. Kandydaci na wykładowców muszą złożyć następujące dokumenty:

Dokumenty należy w terminie podanym w pkt. 7

  • złożyć w biurze Projektu (PG pok.505 Gmach „B”)  lub
  • przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – nabór wykładowców na konferencję”.

7. Terminy procedury kwalifikacyjnej: Termin składania wniosków: 20.02.2015 r. Wyniki naboru zostaną rozesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną.

8. Wykładowców wyłoni Komitet Naukowy konferencji na podstawie oceny doświadczenia kandydata w pracy naukowej lub zawodowej w zakresie tematyki konferencji (na podstawie cv i listy publikacji) oraz oceny zaproponowanego zakresu tematycznego wykładów (oryginalność, innowacyjność i zgodność tematyki wykładów z celami projektu).

9. Od wykładowcy oczekuje się także:

  • moderacji w ramach sesji kilku krótkich ok. 20 min wystąpień uczestników tematycznie związanych z daną sesją;
  • przygotowania materiałów w formie umożliwiającej ich publikację na portalu internetowym CZM;
  • przeprowadzenia konsultacji;
  • rozpropagowania informacji wśród potencjalnych uczestników konferencji na temat prowadzonej sesji.

10. Za przygotowanie i przeprowadzenie sesji wykładowca otrzyma honorarium w wysokości 1500 zł. brutto na podstawie podpisanej umowy o dzieło po przekazaniu praw autorskich. Wykładowcy przysługiwać będzie zakwaterowanie i wyżywienie.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na wykładowców [DOC] [PDF]