Start » Konkurs » Nabór członków jury na konkurs

 
 

Nabór członków jury na konkurs

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
Gala wręczenia nagród laureatom trzeciej edycji konkursu

Gala wręczenia nagród laureatom trzeciej edycji konkursu

Zaproszenie na galę wręczenia nagród w konkursie Otworzyliśmy czwartą edycję naboru artykułów nt. zastosowań matematyki do publikacji na portalu CZM. Więcej. Jury...

 
 

Realizując projekt „Centrum Zastosowań Matematyki”, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ogłasza:

Nabór na członków jury w konkursie na najlepszą pracę naukową dotyczącą matematyki i jej zastosowań

O członkostwo w składzie jury mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria obligatoryjne:

 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
 • posiadają znaczący dorobek naukowy na skalę światową.

Do obowiązków członka jury będzie należało:

 • ocena prac konkursowych;
 • udział w pracach jury;
 • prezentacja osiągnięć laureatów podczas uroczystości wręczenia nagród i udział w promocji konkursu.

Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej);
 • naukowe CV (wraz z listą publikacji);
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora.

Wyłonione osoby zasiądą w jury w trzech edycjach konkursu na najlepszą pracę naukową dotyczącą matematyki i jej zastosowań. Jurorom przysługiwać będzie w każdej edycji konkursu honorarium w wysokości 2500 zł. brutto na podstawie umowy o dzieło oraz zakwaterowanie (w przypadku osób zamiejscowych) i catering w trakcie uroczystości wręczenia nagród.

Zgłoszenia będą podlegały ocenie pod względem spełniania przez Kandydatów kryteriów obligatoryjnych zamieszczonych w niniejszym ogłoszeniu. Rada Naukowa Centrum Zastosowań Matematyki wyłoni jurorów biorąc pod uwagę następujące kryteria dodatkowe:

 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach i inne osiągnięcia naukowe wymienione w CV;
 • posiadanie stopnia lub tytułu naukowego w dziedzinie nauk matematycznych;
 • wyróżnienie prestiżową nagrodą lub stypendium za osiągnięcia naukowe.

Dokumenty konkursowe należy w terminie od 13.11.2012 do godz. 15.00 dnia 06.12.2012 r.  

Politechnika Gdańska,
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – nabór członków jury”.

 

Wyniki naboru do jury zostaną rozesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną przed 20.12.2012 r.

 

Do pobrania:

 • Formularz dla kandydatów na członków jury [DOC] (poprawiony 20.12.2012)
 • Ogłoszenie o naborze członków jury konkursu [Jury]

Komentowanie wpisów zablokowane

Przepraszamy, ale nie można skomentować wpisu