Start » Warsztaty » Uzupełniający nabór wykładowców na warsztaty nt. metod matematycznych w medycynie

 
 

Uzupełniający nabór wykładowców na warsztaty nt. metod matematycznych w medycynie

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
Gala wręczenia nagród laureatom trzeciej edycji konkursu

Gala wręczenia nagród laureatom trzeciej edycji konkursu

Zaproszenie na galę wręczenia nagród w konkursie Otworzyliśmy czwartą edycję naboru artykułów nt. zastosowań matematyki do publikacji na portalu CZM. Więcej. Jury...

 
 

Realizując projekt „Centrum Zastosowań Matematyki”, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ogłasza:

Uzupełniający nabór wykładowców na warsztaty nt. metod matematycznych w medycynie

1. Termin warsztatów: 7-9 lutego 2013.

2. Miejsce warsztatów: Gdańsk.

3. Wymagana liczba godzin zajęć warsztatowych: 3.

4. Wymagania od kandydatów:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora;
 • znajomość założeń projektowych i doświadczenie  zawodowe w zakresie tematyki warsztatów;
 • przedstawienie oryginalnej propozycji wykładów związanej z tematyką warsztatów (temat + opis liczący co najmniej 150 słów).

5. Kandydaci na wykładowców muszą złożyć następujące dokumenty:

 • naukowe CV (wraz z listą publikacji);
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu nadania stopnia naukowego doktora/doktora habilitowanego/ tytułu profesora;
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dla wykładowcy (do pobrania poniżej);

Dokumenty należy w terminie podanym w pkt. 6

 • złożyć w biurze Projektu (PG pok.505 Gmach „B”) lub
 • przesłać zeskanowane na adres lp.ad1720825783g.gp.1720825783fim@f1720825783farg1720825783 lub
 • przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki- nabór wykładowców na warsztaty”.

6. Terminy procedury kwalifikacyjnej:

Termin składania wniosków: od 7 do 14 grudnia 2012 r. godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Wyniki naboru zostaną rozesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną przed 20 grudnia 2012 r.

7. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie oceny doświadczenia kandydata w pracy naukowej lub zawodowej w zakresie tematyki warsztatów (na podstawie cv i listy publikacji)  oraz oceny zaproponowanego zakresu tematycznego wykładów (oryginalność, innowacyjność i zgodność tematyki wykładów z celami projektu).

8. Od wykładowcy oczekuje się również udzielenia indywidualnych konsultacji dla uczestników warsztatów trwających 2 godz. oraz przygotowania materiałów w formie umożliwiającej ich publikację na portalu internetowym CZM.

9. Za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wykładowca otrzyma honorarium w wysokości 1500 zł brutto na podstawie podpisanej umowy o dzieło. Wykładowcy przysługiwać będzie zakwaterowanie (w przypadku osób zamiejscowych) oraz catering podczas warsztatów.

 

Do pobrania:

 • Formularz dla kandydatów na wykładowców na warsztaty [DOC] (poprawiony 20.12.2012)
 • Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wykładowców na warsztaty [uzupełniający nabór ogloszenie]

Komentowanie wpisów zablokowane

Przepraszamy, ale nie można skomentować wpisu