Dr Rafał Urniaż

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

moc.l1600553168iamg@1600553168zainr1600553168u.laf1600553168ar1600553168

www.grow4.eu

Projektowanie leków – szeroko rozumiane zastosowanie narzędzi matematycznych do modelowania zjawisk biologicznych.

  1. „X-ray Crystallographic Structures as a Source of Ligand Alignment in 3D-QSAR” Journal of Chemical Information and Modeling 2013 53 (6), 1406-1414
  2. „fRMSDchiral: A novel algorithm to represent differences between positions of stereoisomers in complex with dissymmetric binding site” Journal of Chromatography B, Volumes 955–956, 2014, Pages 110–115