Warsztaty „Matematyka przemysłowa” – nabór wykładowców

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Realizując projekt „Centrum Zastosowań Matematyki”, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ogłasza:
Nabór wykładowców na warsztaty

Matematyka przemysłowa

 1. Tematyka warsztatów  dotyczyć będzie metod matematycznych i rozwiązań stosowanych w przemyśle
 2. Termin warsztatów: 16 – 18 października 2014 r.
 3. Miejsce warsztatów: Politechnika Gdańska oraz Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku
 4. Wymagana liczba godzin zajęć warsztatowych: 3 x 45 min
 5. Wymagania od kandydatów:
  • znajomość założeń projektowych i doświadczenie naukowe/zawodowe w zakresie tematyki warsztatów;
  • przedstawienie oryginalnej propozycji wykładów związanej z tematyką warsztatów (temat + opis liczący co najmniej 150 słów).
 6. Kandydaci na wykładowców muszą złożyć następujące dokumenty:
  • Naukowe/zawodowe CV (wraz z listą osiągnięć i/lub publikacji);
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy dla wykładowcy;
 7. Dokumenty należy złożyć w terminie podanym w pkt. 8 w biurze Projektu (PG pok.505 Gmach „B”) lub przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki- nabór wykładowców na warsztaty”.
 8. Termin składania wniosków: od 3 lipca do 18 lipca 2014 r. godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Wyniki naboru zostaną rozesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną przed 30 lipca 2014 r.
 9. Wyłonienie wykładowcy odbędzie się na podstawie oceny doświadczenia kandydata w pracy naukowej lub zawodowej w zakresie tematyki warsztatów (na podstawie cv i listy osiągnięć/publikacji) oraz oceny zaproponowanego zakresu tematycznego wykładów (oryginalność, innowacyjność i zgodność tematyki wykładów z celami projektu).
 10. Od wykładowcy oczekuje się również udzielenia indywidualnych konsultacji dla uczestników warsztatów trwających 2x45min. oraz przygotowania materiałów w formie umożliwiającej ich publikację na portalu internetowym CZM.
 11. Za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wykładowca otrzyma honorarium w wysokości 1500 zł brutto na podstawie podpisanej umowy o dzieło. Wykładowcy przysługiwać będzie zakwaterowanie (w przypadku osób zamiejscowych) oraz catering podczas warsztatów.

Wymagane dokumenty:


Formularz dla kandydatów na wykładowców na warsztaty [DOC]

Ogłoszenie o naborze wykładowców na warsztaty [PDF]