Eksperyment jako podstawa budowy modeli matematycznych w hydromechanice okrętu

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Rozwój hydromechaniki okrętu jest nierozerwalnie związany z eksperymentem. Przez lata ocena własności nautycznych jednostek pływających wykonywana była na podstawie wyników badań modelowych (tzn. badań z użyciem modeli fizycznych będących geosimami obiektów rzeczywistych w zredukowanej skali). Obecnie oprócz eksperymentu modelowego coraz szerzej wykorzystywany jest tzw. eksperyment numeryczny. Pod tym terminem rozumie się wykorzystanie modeli przepływu wielofazowego z uwzględnieniem lepkości płynu do symulowania zachowania się jednostki w warunkach obrazujących rzeczywistą eksploatację statku. Zarówno w eksperymencie modelowym jak i numerycznym modelowaniu podlega nie tylko badany obiekt (statek) ale także środowisko w jakim jest on eksploatowany (np. warunki pogodowe w trakcie rejsu). Zrozumienie stosowanych modeli, przyjętych w nich uproszczeń oraz zakresu stosowalności jest kluczowe dla interpretacji rezultatów badań a co z tego wynika stanowi podstawę oceny właściwości analizowanego obiektu.

W ramach warsztatów przedstawiony zostanie zarys teorii badań modelowych ze szczególnym naciskiem na prezentację modeli stanowiących podstawę teorii podobieństwa. Przedstawione będą także zastosowania metod numerycznych. Uzupełnieniem warsztatów będą prezentacje laboratoriów badań modelowych