Wybrane metody matematyczne w zastosowaniach na przykładzie projektu „Domestic – domowy asystent osób starszych i chorych”

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Zadaniem inicjatywy „Domestic – domowy asystent osób starszych i chorych” jest opracowywanie rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie w celu wspomagania aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa. Efektem prac są nowe rozwiązania organizacyjne, opracowane prototypy urządzeń i oprogramowania przygotowane do komercjalizacji i wdrożenia przez współpracujące firmy, instytucje oraz organizacje. Grupą docelową w zakresie przygotowywanych rozwiązań są osoby starsze, chore, niepełnosprawne, osoby o ograniczonej mobilności, osoby poszukujące bezpieczeństwa w zakresie własnego zdrowia jak i zdrowia najbliższych, osoby pragnące poprawić jakość własnego życia oraz życia osób z ich otoczenia, itp. Ważną grupę odbiorców tworzą zarówno specjaliści w zakresie opieki zdrowotnej czy społecznej jak również opiekunowie nieformalni, do grona których można zaliczyć m.in. krewnych, przyjaciół, sąsiadów, woluntariuszy, itd.

W ramach wykładów zostaną zaprezentowane przykładowe metody matematyczne, które wykorzystuje się w szeroko rozumianej inżynierii biomedycznej. Przykłady zostały wybrane bazując na doświadczeniach w realizacji projektu „Domestic – domowy asystent osób starszych i chorych”. Przedstawione zostaną wybrane metody związane z analizą sygnału EKG, predykcją sygnałów, wykrywaniem bezdechu oraz zagadnieniami klasyfikacji danych.