Statystyka i analiza danych II: nabór wykładowców

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Realizując projekt „Centrum Zastosowań Matematyki”, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ogłasza:
Nabór wykładowców na warsztaty

Statystyka i analiza danych II

 1. Tematyka: Warsztaty obejmować będą praktyczne aspekty związane z analizą statystyczną i analizą danych w badaniach naukowych.
 2. Termin warsztatów: 19 – 21 lutego 2015 r.
 3. Miejsce warsztatów: Politechnika Gdańska
 4. Wymagana liczba godzin zajęć warsztatowych: 3 x 45 min
 5. Wymagania od kandydatów:
  • znajomość założeń projektowych i doświadczenie naukowe/zawodowe w zakresie tematyki warsztatów;
  • przedstawienie oryginalnej propozycji wykładów związanej z tematyką warsztatów (temat + opis liczący co najmniej 150 słów).
 6. Kandydaci na wykładowców muszą złożyć następujące dokumenty:
  • Naukowe/zawodowe CV (wraz z listą osiągnięć i/lub publikacji);
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy dla wykładowcy;
 7. Dokumenty należy złożyć w terminie podanym w pkt. 8 w biurze Projektu (PG pok.505 Gmach „B”) lub przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki- nabór wykładowców na warsztaty”.
 8. Terminy procedury kwalifikacyjnej: Termin składania wniosków: od 19 listopada 2014 r. do 8 grudnia 2014 r. godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Wyniki naboru zostaną rozesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną przed 15 grudnia 2014 r.
 9. Wyłonienie wykładowców odbędzie się na podstawie oceny doświadczenia kandydatów w pracy naukowej lub zawodowej w zakresie tematyki warsztatów (na podstawie cv i listy osiągnięć/publikacji) oraz oceny zaproponowanego zakresu tematycznego wykładów (oryginalność, innowacyjność i zgodność tematyki wykładów z celami projektu).
 10. Od wykładowcy oczekuje się również udzielenia indywidualnych konsultacji dla uczestników warsztatów trwających 2x45min. oraz przygotowania materiałów w formie umożliwiającej ich publikację na portalu internetowym CZM.
 11. Za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów wykładowca otrzyma honorarium w wysokości 1500 zł brutto na podstawie podpisanej umowy o dzieło. Wykładowcy przysługiwać będzie zakwaterowanie (w przypadku osób zamiejscowych) oraz catering podczas warsztatów.

Wymagane dokumenty:


Formularz dla kandydatów na wykładowców na warsztaty [DOC] [PDF]

Do pobrania:


Ogłoszenie o naborze [PDF]