Podstawy współczesnej biostatystyki: testy statystyczne, wartości p, przedziały ufności i wojna polsko-angielska

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Warsztaty dotyczyć będą podstaw współczesnej biostatystyki – zarówno matematycznych jak i filozoficznych. Przedstawiona zostanie konstrukcja podstaw praktycznej biostatystyki oraz ich interpretacja – wiedza ta jest używana w każdej współcześnie stosowanej technice. Zostaną szczegółowo opisane takie pojęcia jak rozkład Gaussa, test statystyczny, wartość p, przedział ufności, oraz konstrukcja badania biostatystycznego. Omówione zostaną również błędy I i II rodzaju, pojęcie wartości α i β oraz związane z nimi pojęcia poziomu istotności oraz mocy testu. Warsztaty zawierały będą także element historyczny, podczas którego opisany zostanie spór pomiędzy brytyjskim statystykiem Ronaldem Fisherem a polskim matematykiem i statystykiem Jerzym Spławą-Neymanem. Historia tego sporu ma duże znaczenie dla zrozumienia podstaw biostatystyki i pozwala na uzyskanie odpowiedniego dystansu do publikowanych wyników analiz statystycznych.

Warsztaty będą miały format dwóch przeplatających się linii rozumowania. Pierwsza z nich, zawierała będzie elementy biostatystyki bez użycia aparatu matematycznego. Ta linia rozumowania odpowiednia będzie dla osób nie zajmujących się na co dzień dziedzinami matematycznymi. Druga linia, równoległa do pierwszej, zawierała będzie pewne szczegóły matematyczne, uzupełniające pierwszą linię. Oba rodzaje zawartości zostaną wyraźnie rozdzielone, tak aby można było skorzystać z warsztatów niezależnie od stopnia przygotowania matematycznego.