Dynamiczne sieci społeczne: powstawanie grup społecznych, hierarchii i ich trwałość

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Osobniki tworzące grupy społeczne mogą zmieniać się. Podobnie sieć połączeń (kontaktów) między osobnikami nie musi być stała lecz może ewoluować w czasie. W oparciu o te proste obserwacje można założyć, że modelowanie powstawania i funkcjonowania grup społecznych wymaga zastosowania podejścia dynamicznego, pozwalającego na opisanie rzeczywistego charakteru procesów społecznych. Naturalnymi zagadnieniami pojawiającymi się w tym kontekście jest zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za tworzenie się grup społecznych oraz ich trwałość. Istnienie i funkcjonowanie grup społecznych wiąże się z tworzeniem hierarchii, która jest nieodzowną cechą osobników tworzących duże zbiorowości. Używając dynamicznych sieci złożonych oraz automatów komórkowych zaprezentuję i przetestuję proste mechanizmy pozwalające na tworzenie się grup społecznych. Przebadam trwałość tak powstałych grup by w końcu wskazać możliwe mechanizmy tworzenia się hierarchii w dynamicznych sieciach społecznych.

Literatura:
[1] B.Dybiec, N.Mitarai and K.Sneppen, Information spreading and development of culturalcenters, Phys. Rev. E 85, 056116 (2012).
[2] B. Dybiec, N. Mitarai and K. Sneppen, Axelrodmodel: accepting or discussing, Eur. Phys. J. B. 85, 357 (2012).
[3] B. Dybiec, Axelrod model with extended conservativeness, Int. J. Mod. Phys. C, 23,1250086 (2012).
[4] B.Dybiec, N.Mitarai and K.Sneppen, Modeling burst and boost in money addicted social hierarchies (submitted)