Ogłoszenie o naborze uczestników

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 

Realizując projekt „Centrum Zastosowań Matematyki”, Wydział Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ogłasza:

Nabór uczestników na konferencję 
Applied Mathematics and Mathematical Methods in Physics

 1. Termin konferencji: 12-14 grudnia 2013 r.
 2. Miejsce konferencji: Politechnika Gdańska
 3. Konferencja z udziałem gości zagranicznych:

  1. Prof. Yurii Brezhnev (Tomsk State University, Russia)
  2. Prof. Ivan Matychyn (Glushkov Institute of Cybernetics NAS, Ukraine)

 4. Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby będące pracownikami szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN lub konsorcjów naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorców), które spełniają następujące kryteria:
  1. posiadają doktorat z nauk matematycznych lub
  2. posiadają doktorat z nauk fizycznych, nauk chemicznych, nauk technicznych lub nauk o życiu (w tym medycyny) lub
  3. są młodymi pracownikami naukowymi przed doktoratem, które ukończyły studia wyższe z dziedzin wymienionych w punktach a. i b. lub posiadają opiekuna naukowego z grup a. lub b.

 5. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy oraz złożenie następujących dokumentów:
  1. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oswiadczenie uczestnika);
  2. formularza z danymi uczestnika projektu (Formularz_z_danymi PEFS);
  3. deklaracji uczestnictwa w konferencji (deklaracja uczestnictwa_dec2013);
  4. rekomendacji opiekuna naukowego (formularz rekomendacji, opcjonalnie).

  Dokumenty należy w terminie do 31.10.2013 r.

  1. złożyć w biurze Projektu (PG pok.505 Gmach „B”) lub
  2. przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – nabór uczestników na wykłady grudzień 2013”.

 6. Serdecznie zapraszamy do wygłoszenia referatu (30 min, w tym dyskusja). Osoby chętne prosimy o przesłanie na adres lp.ad1556056941g.gp.1556056941fim@m1556056941zc.ro1556056941tanyd1556056941rook1556056941 pliku z abstraktem, który zawiera takie informacje jak: Imię i nazwisko autora, tytuł wystąpienia oraz afiliację. Przykład takiego pliku do pobrania: [PDF], [\LaTeX].
 7. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo.

Uwaga.

 • pierwszeństwo mają osoby, które po raz pierwszy biorą udział w Projekcie
 • organizator zapewnia częściowe wyżywienie podczas warsztatów oraz noclegi dla uczestników zamiejscowych (liczba noclegów ograniczona)

Wymagane dokumenty:

Deklaracja uczestnictwa [DOC] [PDF]

Formularz z danymi do PEFS* [DOC] [PDF]


Oswiadczenie uczestnika* [DOC] [PDF]

Rekomendacja opiekuna naukowego (opcjonalnie)[DOC] [PDF]

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji [DOC] [PDF]

W razie wszelkich pytań prosimy pisać na adres lp.ad1556056941g.gp.1556056941fim@m1556056941zc.ro1556056941tanyd1556056941rook1556056941

*Uczestnik wypełnia tylko jeden raz dla wszystkich zadań w projekcie