Start » Konferencja » Nabór liderów sesji tematycznych na konferencję „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu”

 
 

Nabór liderów sesji tematycznych na konferencję „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu”

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
Gala wręczenia nagród laureatom trzeciej edycji konkursu

Gala wręczenia nagród laureatom trzeciej edycji konkursu

Zaproszenie na galę wręczenia nagród w konkursie Otworzyliśmy czwartą edycję naboru artykułów nt. zastosowań matematyki do publikacji na portalu CZM. Więcej. Jury...

 
 

Realizując projekt „Centrum Zastosowań Matematyki”, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechniki Gdańskiej ogłasza:

Nabór wykładowców (liderów sesji tematycznych) na  konferencję „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu„.

 1. Termin konferencji: 16-22 czerwca 2013 r..
 2. Miejsce konferencji: woj. wielkopolskie (dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie).
 3. Cel konferencji: integracja środowisk zajmujących się zastosowaniami matematyki.
 4. Tematyka konferencji: szeroko rozumiane zastosowania matematyki; przegląd najnowszych metod matematycznych rozwijanych w Polsce i wyników, które są inspirowane problemami spoza matematyki bądź mogą znaleźć zastosowania w innych naukach lub gospodarce.
 5. Wymagania od kandydatów:
  • posiadanie stopnia naukowego doktora (weryfikacja na podstawie bazy POLON).
  • znajomość założeń projektowych i doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki konferencji;
  • przedstawienie oryginalnej propozycji 3-godzinnej sesji tematycznej związanej z tematyką konferencji wraz z własnym wykładem (temat + opis liczący co najmniej 150 słów) w formie dostępnej dla możliwie szerokiego grona słuchaczy. Jedna jednostka godzinowa trwa 45 minut.
 6. Kandydaci na wykładowców muszą złożyć następujące dokumenty:

  Dokumenty należy w terminie podanym w pkt. 7

 7. Terminy procedury kwalifikacyjnej: Termin składania wniosków: 19.03.2013 r. (decyduje data wpływu). Wyniki naboru zostaną rozesłane zainteresowanym pocztą elektroniczną.
 8. Wykładowców wyłoni Komitet Naukowy konferencji na podstawie oceny doświadczenia kandydata w pracy naukowej lub zawodowej w zakresie tematyki konferencji (na podstawie cv i listy publikacji) oraz oceny zaproponowanego zakresu tematycznego wykładów (oryginalność, innowacyjność i zgodność tematyki wykładów z celami projektu).
 9. Od wykładowcy oczekuje się także moderacji w ramach sesji kilku krótkich ok. 20 min wystąpień uczestników tematycznie związanych z daną sesją oraz przygotowania materiałów w formie umożliwiającej ich publikację na portalu internetowym CZM oraz przeprowadzanie 2 godz. konsultacji.
 10. Za przygotowanie i przeprowadzenie sesji wykładowca otrzyma honorarium w wysokości 1000 zł. brutto na podstawie podpisanej umowy o dzieło po przekazaniu praw autorskich. Wykładowcy przysługiwać będzie zakwaterowanie i wyżywienie.

 

Do pobrania:

 • Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na wykładowców [DOC]
 • Ogłoszenie o naborze liderów [PDF]

Komentowanie wpisów zablokowane

Przepraszamy, ale nie można skomentować wpisu