Start » Konferencja

 
 

Konferencja

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu
 
Nabór uczestników na konferencję „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu”. Będlewo, 25–30 maja 2015
 
Nabór liderów sesji tematycznych na konferencję „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” (trzecia edycja)
 
Konferencja „Spring of differential equations in Gdańsk”
 
Trzecia edycja monografii Centrum Zastosowań Matematyki
 
Nabór uczestników na konferencję „Applied Mathematics in Biosciences, Physics and Engineering”
 
Nabór uczestników na konferencję „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu”. Będlewo, 25–30 sierpnia 2014
 
Informacje praktyczne dla uczestników konferencji Applied Mathematics and Mathematical Methods in Physics
 
Ogłoszenie o naborze uczestników na konferencję „Applied Mathematics and Mathematical Methods in Physics”
 
Call for foreign lecturers for the conference