Statystyka i analiza danych: Rekrutacja uczestników

 

 

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku

Projekt Centrum Zastosowań Matematyki został zakończony w 2015 roku. W latach 2012-2015 zorganizowaliśmy 5 konferencji, 6 warsztatów tematycznych oraz 3 konkursy...

 
Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu

Na stronie III edycji konferencji „Między teorią a zastosowaniami – matematyka w działaniu” zamieściliśmy abstrakty oraz harmonogram.

 
 
Uwaga. Ze względów formalnych udział w warsztatach mogą wziąć tylko pracownicy polskich instytucji naukowych.
W szczególności do konkursu nie mogą przystąpić doktoranci nie posiadający umowy o pracę.
Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa znajdują się w regulaminie.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczynamy rekrutację uczestników warsztatów „Matematyka dla przemysłu i gospodarki” – edycja III „Statystyka i analiza danych” , organizowanych przez Centrum Zastosowań Matematyki.

 1. Tematyka: Statystyka i analiza danych. Warsztaty skierowane są do naukowców różnych specjalności, których praca naukowa wymaga planowania badań empirycznych i opracowywania ich wyników.
 2. Termin warsztatów: 20-22 lutego 2014 r.
 3. Miejsce warsztatów: Gdańsk.
 4. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby będące pracownikami naukowymi szkół wyższych (w sensie art. 110, pkt 1. i 2. oraz art. 111 ust. o szkolnictwie wyższym), instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, jednostek tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców) spełniający poniższe kryteria:
  1. posiadają doktorat z nauk matematycznych lub
  2. posiadają doktorat z nauk fizycznych, chemicznych, technicznych, społecznych, ekonomicznych lub nauk o życiu (w tym medycyny) lub
  3. są młodymi pracownikami naukowymi przed doktoratem, z grup a i b.

 5. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja poprzez formularz na stronie internetowej oraz złożenie następujących dokumentów:
  1. deklaracji uczestnictwa w warsztatach;
  2. formularza z danymi uczestnika projektu;
  3. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  4. rekomendacji opiekuna naukowego (opcjonalnie).

 6. Dokumenty należy w terminie do 15.01.2014 r.
  1. złożyć w biurze Projektu (PG pok.505 Gmach „B”) lub
  2. przesłać pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem „Centrum Zastosowań Matematyki – nabór uczestników na warsztaty”.

 7. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach!

Jednym z ważniejszych celów Projektu „Centrum Zastosowań Matematyki” jest wspieranie kariery naukowej kobiet. Szczególnie zapraszamy do udziału uczone!

Uwaga.

 • pierwszeństwo mają osoby, które po raz pierwszy biorą udział w Projekcie
 • organizator zapewnia częściowe wyżywienie podczas warsztatów oraz noclegi dla uczestników zamiejscowych (liczba noclegów ograniczona)

Wymagane dokumenty:


Deklaracja uczestnictwa [DOC] [PDF]

Formularz z danymi do PEFS* [DOC] [PDF]


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych* [DOC] [PDF]

Rekomendacja opiekuna naukowego (opcjonalnie)[DOC] [PDF]


Do pobrania:


Regulamin uczestnictwa w warsztatach [DOC] [PDF]

W razie wszelkich pytań prosimy pisać na adres lp.ad1720830686g.gp.1720830686fim@m1720830686zc.ro1720830686tanyd1720830686rook1720830686

*Uczestnik wypełnia tylko jeden raz dla wszystkich zadań w projekcie